FAQs Complain Problems

भेडुवा बजार स्थित ऐतिहासिक दह पोखरी

Read More

श्री छत्रकोट देवालय मन्दिर

Read More

गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक फोटो

Read More

गाउँ कार्पायलिकाका कर्हमचारीरुको सामुहिक फोटो

Read More

छत्रकोट गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

     नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था अनुरुप गुल्मी जिल्लामा रहेका १२ वटा स्थानीय तहमध्ये छत्रकोट गाउँपालिका एउटा स्थानीय सरकारको रुपमा परिचित छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, महत्व बोकेको छत्रकोट गाउँपालिका ऋष्यशृङ्ग्य ऋषिले तपस्या गरेको रेसुङ्गा र शृङ्गी ऋषिले तपस्या गरेको शृङ्गा लेकको बीचमा पर्ने छत्रदेव मन्दिरको पावन भूमिमा अवस्थित छ । साविकका गा.वि.स.हरु हुँगा, पल्लिकोट, हर्दिनेटा, दिगाम, खर्ज्याङ र दौंघा गरी ६ वटा वार्ड सेवाक्षेत्र रहेको यो गाउँपालिकाको नामकरण वार्ड नं ३ मा अवस्थित चोयगाको थुम्कोमा रहेको छत्रकोट देवालयको नामबाट रहेको हो ।

दस्तावेज: 

वडा अध्यक्षहरु

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- १/२ - १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि/पशु इकाई प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • संचालक समितिको निर्णय
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • निवेदन, रु. १० को टिकट सहित
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • चौकिल्ला प्रमाणित
 • व्यवसाय संचालनमा छिमेकीको सहमति मुचुल्का
 • फोटो २ प्रति
 • लाल पुर्जा/मन्जुरीनामा (आवश्यक भए)
सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- १/२ - १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि/पशु इकाई प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • निवेदन, रु. १० को टिकट सहित
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • चौकिल्ला प्रमाणित
 • व्यवसाय संचालनमा छिमेकीको सहमति मुचुल्का (कुखुरा र बंगुरको लागि)
 • फोटो २ प्रति
 • लाल पुर्जा/मन्जुरीनामा (आवश्यक भए)
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ मिनेट - १/२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव/वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपालि नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • अन्य आवश्यक कागजात
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- घटनाको गम्भीरता हेरी भर पर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- गा.पा. उपाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी
 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • अन्य आवश्यक कागजातहरु
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- 15 मिनेट - १ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य इकाई प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य इकाई
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सेवा संग संबन्धित अन्य कागजात
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- विरामीको अवस्था हेरि तुरुन्त अथवा पालै पालो
जिम्मेवार अधिकारीः- स्वास्थ्य संस्था इन्चार्ज
सेवा दिने कार्यालयः- प्रा.स्वा.केन्द्र ,हे.पो.
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क अथवा सामान्य शुल्क(इमर्जेन्सी टिकट ,ल्याब शुल्क ,प्लास्टर ,चिरफार शुल्क )
आवश्यक कागजातहरुः-
 • आवश्यकता अनुसार छुटको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सिफारिस
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आधा-एक घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- शिक्षा शाखा प्रमुख /स्रोतव्यक्ति/प्रा.स
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकर्यलिकको कार्यालय, शिक्षा शाखा
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सेवा संग सम्बन्धित आवश्यक कागजात
 • विद्यालय अथवा/साथै  सम्बन्धित निकायको निर्णय , सिफारिस
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- आधा-एक घण्टा
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क र त्यस पछि रु. २००
आवश्यक कागजातहरुः-

घटनामा सलग्न व्यक्तिहरुको नेपाली नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपी

जानकारी

Pages