FAQs Complain Problems

वडा नं. ६

Population: 
२८२७
Ward Contact Number: 
९८४७५७०४७०

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

कार्यपालिका सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

कर्मचारी

वडा सचिव

अ.सव-इन्जिनियर

कार्यालय सहायक

कार्यालय सहयोगी