FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७५ ( स‍ंसोधन सहित ) ८०/८१ 05/13/2024 - 11:58 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन समेत.pdf
विद्युत महशुल छुट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 14:05 PDF icon विद्युत महशुल छुट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
छत्रकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ७९/८० 08/08/2022 - 17:43 PDF icon छत्रकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९.pdf
छत्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ७९/८० 08/08/2022 - 17:42 PDF icon छत्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 06/25/2022 - 11:59 PDF icon आर्थिक ऐन 2079.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र मुहाँन दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 02/11/2022 - 16:20 PDF icon खानेपानी उ.स तथा मूल दर्ता.pdf
लघु उद्यमी समूह दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 16:30 PDF icon लघु उद्यमी समूह दर्ता सम्वन्धि कार्य विधि-२०७८.pdf
महिला विउपूँजी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 16:28 PDF icon महिला विउपूँजी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 14:18 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 08/01/2021 - 11:53 PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf

Pages