FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
छत्रकोट गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९/८० 05/17/2023 - 15:30 PDF icon छत्रकोट गाउँपालिकाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० राजपत्र.pdf
छत्रकोट गाउँपालिकाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० ७९/८० 05/17/2023 - 14:36 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड 2080 Rajpatra.pdf
विद्युत महशुल छुट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 09/01/2022 - 14:05 PDF icon विद्युत महशुल छुट कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
छत्रकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ७९/८० 08/08/2022 - 17:43 PDF icon छत्रकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९.pdf
छत्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ ७९/८० 08/08/2022 - 17:42 PDF icon छत्रकोट गाउँपालिकाको स्थानीय शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ 06/25/2022 - 11:59 PDF icon आर्थिक ऐन 2079.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र मुहाँन दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 02/11/2022 - 16:20 PDF icon खानेपानी उ.स तथा मूल दर्ता.pdf
लघु उद्यमी समूह दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 16:30 PDF icon लघु उद्यमी समूह दर्ता सम्वन्धि कार्य विधि-२०७८.pdf
महिला विउपूँजी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 16:28 PDF icon महिला विउपूँजी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf
एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 08/28/2021 - 14:18 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages