FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साझेदारी कार्यक्रम निवेदन र फारम ७९/८० 01/31/2023 - 11:01 PDF icon निवेदन र फारम.pdf
रोजगार सहायक दरखास्त फारम ७८/७९ 07/12/2022 - 14:41 PDF icon R.Sa_. Form.pdf
बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन फारम ७८/७९ 02/15/2022 - 18:34 PDF icon अनुसूची-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम.pdf
हाजिरी उतार ७७/७८ 06/08/2021 - 15:46 PDF icon हाजिरी उतार.pdf
करारका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 03/09/2021 - 13:08 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि नमुना फारम ७७/७८ 10/01/2020 - 14:01 PDF icon लागत सझेदारी फारम.pdf
आवेदन फारम_PMAMP Gulmi ७७/७८ 09/22/2020 - 17:21 PDF icon आवेदन फारम_PMAMP Gulmi.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७७/७८ 07/20/2020 - 13:07 PDF icon अनसूची-१ - निवेदन ढाँचा.pdf
रोजगार संयोजक दरखास्त फारम ७६/७७ 01/17/2020 - 11:45 PDF icon rojgaar samyojak form.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन (परिमार्जित) ७५/७६ 03/25/2019 - 14:17 PDF icon ammended_anusuchi.pdf

Pages