FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हाजिरी उतार ७७/७८ 06/08/2021 - 15:46 PDF icon हाजिरी उतार.pdf
करारका लागि दरखास्त फारम ७७/७८ 03/09/2021 - 13:08 PDF icon करारको लागि दरखास्त फाराम.pdf
साझेदारीमा पशुपंक्षी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि नमुना फारम ७७/७८ 10/01/2020 - 14:01 PDF icon लागत सझेदारी फारम.pdf
आवेदन फारम_PMAMP Gulmi ७७/७८ 09/22/2020 - 17:21 PDF icon आवेदन फारम_PMAMP Gulmi.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७७/७८ 07/20/2020 - 13:07 PDF icon अनसूची-१ - निवेदन ढाँचा.pdf
रोजगार संयोजक दरखास्त फारम ७६/७७ 01/17/2020 - 11:45 PDF icon rojgaar samyojak form.pdf
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन (परिमार्जित) ७५/७६ 03/25/2019 - 14:17 PDF icon ammended_anusuchi.pdf
सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वन्धी फाराम ७५/७६ 01/01/2019 - 12:50 PDF icon सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्वन्धी फाराम.pdf
का.स.मू. फाराम (राप.अन. तथा श्रेणि विहिन कर्मचारीहरुका लागि) ७५/७६ 12/10/2018 - 12:07 PDF icon का.स.मू अन्य.pdf
का.स.मू. फाराम (राप.तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि मात्र) ७५/७६ 12/10/2018 - 12:06 PDF icon का.स.मू. रा.प.तृतिय.pdf

Pages