FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-05/079-80

७९/८० 12/15/2022 - 14:32 PDF icon Samjhauta Birbas Koldhari.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-04/079-80

७९/८० 12/15/2022 - 14:32 PDF icon Samjhauta CH Covering.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७९/८० 12/02/2022 - 14:50 PDF icon Dhunga Gitti Suchana.pdf

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७९/८० 12/02/2022 - 13:10 PDF icon Aashaya CH Road.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/GulW/NCB-03/079-80

७९/८० 11/10/2022 - 15:37 PDF icon सम्झौता Road.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/GulW/NCB-02/079-80

७९/८० 11/10/2022 - 15:37 PDF icon सम्झौता HHP.pdf

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७९/८० 11/03/2022 - 13:29 PDF icon Aashaya Suchana Road, HP.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - 'ख' वर्ग एम्बुलेन्स खरिद

७९/८० 10/21/2022 - 10:31 PDF icon samjhauta ambulance.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना

७९/८० 10/17/2022 - 12:01 PDF icon गिट्टी बालुवा सूचना.pdf

Notice of Financial Bid Opening (Hardineta HP, Pipalneta Road Black Top)

७९/८० 10/14/2022 - 11:12 PDF icon Notive FO Signed.pdf

Pages