FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 02/14/2024 - 11:41

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

८०/८१ 01/03/2024 - 11:21 PDF icon atmabodh finishing work.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

८०/८१ 12/05/2023 - 13:46 PDF icon Notice.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/G/SQ-02/080-81

८०/८१ 11/23/2023 - 15:14 PDF icon samjhauta med phc.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !! (Invitation for E-Bids)

८०/८१ 11/10/2023 - 11:18 PDF icon Notice Dharampani Road.pdf

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

८०/८१ 11/01/2023 - 11:29 PDF icon aasaya bato.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !! (Invitation for E-Bids)

८०/८१ 10/31/2023 - 11:18 PDF icon Notice M PHC.pdf

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!! (गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन)

८०/८१ 10/31/2023 - 11:16 PDF icon Aashaya Building.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/G/SQ-01/080-81

८०/८१ 10/18/2023 - 13:32 PDF icon Samjhauta Medicine(1).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

८०/८१ 09/22/2023 - 14:04 PDF icon Medicine Notice E.pdf

Pages