FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७९/८० 06/02/2023 - 12:29

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids) !!!

७९/८० 04/28/2023 - 12:55 PDF icon Notice Daungha Road BT.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-06/079-80

७९/८० 04/24/2023 - 12:08 PDF icon Samjhauta Tilasmi.pdf

क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट 4WD Backhoe Loader खरिद गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना !!!

७९/८० 02/17/2023 - 13:15 PDF icon Backhoe Notice.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

७९/८० 02/13/2023 - 11:09 PDF icon Notice Atmabodh.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-05/079-80

७९/८० 12/15/2022 - 14:32 PDF icon Samjhauta Birbas Koldhari.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-04/079-80

७९/८० 12/15/2022 - 14:32 PDF icon Samjhauta CH Covering.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७९/८० 12/02/2022 - 14:50 PDF icon Dhunga Gitti Suchana.pdf

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७९/८० 12/02/2022 - 13:10 PDF icon Aashaya CH Road.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/GulW/NCB-03/079-80

७९/८० 11/10/2022 - 15:37 PDF icon सम्झौता Road.pdf

Pages