FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! (Invitation for E-Bids) - दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

७८/७९ 10/06/2021 - 11:02 PDF icon Truss Bridge 2nd.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! (Invitation for E-Bids)

७८/७९ 09/16/2021 - 11:57 PDF icon Notice Bridge-Pauwa.pdf

औषधि तथा सर्जिकल आइटम खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!! (Invitation for E-Bids)

७८/७९ 08/29/2021 - 11:43 PDF icon Medicine SQ.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७८/७९ 08/29/2021 - 11:38 PDF icon Dhunga 2.pdf

कवाडी सामान उठाउने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना । (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७८/७९ 08/29/2021 - 11:34 PDF icon Kabadi 2.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !! (Invitation for E-bids)

७८/७९ 08/24/2021 - 10:56 PDF icon Notice RR.pdf

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदि नदीजन्य वस्तुहरुको निकासी कर असुली गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना ।

७८/७९ 08/05/2021 - 11:13

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!! (दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 06/01/2021 - 11:45 PDF icon Combined Rice Mill 2.pdf

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !! CRM/Gul/W/NCB-12/077-78

७७/७८ 05/31/2021 - 13:02 PDF icon Aashay road 2.PDF

बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !! CRM/Gul/W/NCB-11/077-78

७७/७८ 05/31/2021 - 13:02 PDF icon Aashay Road 1.PDF

Pages