FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९।०८।१५ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९/८० 12/04/2022 - 14:59 PDF icon karyapalika nirnaya 8-15.pdf

मिति २०७९।०६।१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/02/2022 - 12:22 PDF icon Karyapalika Nirnaya 6-12.pdf

मिति २०७९।०७।१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 10/09/2022 - 12:22 PDF icon Karyapalika Nirnaya 7-14.pdf

मिति २०७९।०२।१६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 06/02/2022 - 13:58 PDF icon jeshtha16.pdf

मिति २०७९।०१।०६ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 04/22/2022 - 11:28 PDF icon baishakh 6.pdf

मिति २०७८।१२।१० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 03/27/2022 - 10:58 PDF icon chaitra 10.pdf

मिति २०७८।११।२० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 03/07/2022 - 13:54 PDF icon falgun 20.pdf

मिति २०७८।१०।१३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/29/2022 - 11:39 PDF icon magh 13.pdf

मिति २०७८।०८।२३ गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 12/11/2021 - 12:34 PDF icon mangsir 23.pdf