FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. ७८/७९ तेस्रो चौमासिक आय-व्ययको विवरण ७८/७९ असार व्यय 07/16/2022 - 11:28 PDF icon आय.व्यय तेस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ जेष्ठ महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ जेठ व्यय 06/21/2022 - 12:04 PDF icon SuTRA__Jestha.pdf
आ.व. ७८/७९ बैशाख महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ बैसाख व्यय 05/19/2022 - 13:24 PDF icon SuTRA__Baishakh.pdf
आ.व. ७८/७९ चैत्र महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 11:57 PDF icon SuTRA__Chaitra.pdf
आ.व. ७८/७९ दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको विवरण ७८/७९ फाल्गुन व्यय 03/14/2022 - 16:51 PDF icon आय.व्यय दोस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ माघ महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ माघ व्यय 02/16/2022 - 13:54 PDF icon SuTRA__Magh.pdf
आ.व ७८/७९ को पौष मसान्त सम्मको आय-व्यय विवरण ७८/७९ पुस व्यय 01/26/2022 - 13:15 PDF icon CCF01262022_0001.pdf
आ.व. ७८/७९ को पौष महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी ७८/७९ पुस व्यय 01/25/2022 - 16:46 PDF icon CCF01252022.pdf
आ.व. ०७८/७९ को मङ्सिर महिना सम्मको आय व्ययको विवरण ७८/७९ मंसिर व्यय 12/31/2021 - 10:59 PDF icon Income Exp Details.pdf
आ.व. ७८/७९ प्रथम चौमासिक आय-व्ययको विवरण ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/22/2021 - 15:42 PDF icon आय.व्यय प्रथम चौमासिक.pdf

Pages