FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. ०७९/८० को आय व्ययको विवरण ७९/८० असार व्यय 07/17/2023 - 12:37 PDF icon आय व्यय सबै.pdf
आ.व. ०७९/८० तेस्रो त्रैमासिक खर्चको फाँटवारी (चैत्र १५ सम्म) ७९/८० चैत्र व्यय 04/03/2023 - 12:37 PDF icon खर्चको फाँटवारी तेस्रो.pdf
आ.व. ०७९/८० दोस्रो त्रैमासिक आय व्ययको विवरण ७९/८० पुस व्यय 01/18/2023 - 12:35 PDF icon आय व्यय दोस्रो.pdf
आ.व. ०७९/८० प्रथम त्रैमासिक आय व्ययको विवरण ७९/८० असोज व्यय 10/20/2022 - 12:29 PDF icon आय व्यय प्रथम.pdf
आ.व. ७८/७९ तेस्रो चौमासिक आय-व्ययको विवरण ७८/७९ असार व्यय 07/16/2022 - 11:28 PDF icon आय.व्यय तेस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ जेष्ठ महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ जेठ व्यय 06/21/2022 - 12:04 PDF icon SuTRA__Jestha.pdf
आ.व. ७८/७९ बैशाख महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ बैसाख व्यय 05/19/2022 - 13:24 PDF icon SuTRA__Baishakh.pdf
आ.व. ७८/७९ चैत्र महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ चैत्र व्यय 04/17/2022 - 11:57 PDF icon SuTRA__Chaitra.pdf
आ.व. ७८/७९ दोस्रो चौमासिक आय-व्ययको विवरण ७८/७९ फाल्गुन व्यय 03/14/2022 - 16:51 PDF icon आय.व्यय दोस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ माघ महिनाको आय-व्यय विवरण ७८/७९ माघ व्यय 02/16/2022 - 13:54 PDF icon SuTRA__Magh.pdf

Pages