FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

राम्रो
27% (25 votes)
ठिकै
10% (9 votes)
धेरै सुधार गर्नुपर्ने
63% (57 votes)
Total votes: 91