FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

राम्रो
23% (9 votes)
ठिकै
10% (4 votes)
धेरै सुधार गर्नुपर्ने
67% (26 votes)
Total votes: 39