FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

राम्रो
24% (14 votes)
ठिकै
9% (5 votes)
धेरै सुधार गर्नुपर्ने
67% (39 votes)
Total votes: 58