FAQs Complain Problems

तपाईंहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ?

राम्रो
25% (18 votes)
ठिकै
8% (6 votes)
धेरै सुधार गर्नुपर्ने
66% (47 votes)
Total votes: 71