FAQs Complain Problems

वडा नं. १

Population: 
३२८४
Ward Contact Number: 
९८५७०४९१११

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष

वडा सदस्य

वडा सदस्य

वडा सदस्य

कर्मचारी

वडा सचिव

अ.सव-इन्जिनियर

कार्यालय सहायक

कार्यालय सहयोगी