FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घुम्ती शिविर संचालन सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, January 17, 2023 - 00:00 PDF icon Report.pdf
आ.व. ७८/७९ खर्चको फाँटवारी तेस्रो चौमासिक ७८/७९ Saturday, July 16, 2022 - 11:32 PDF icon खर्चको फाँटबारी तेस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ खर्चको फाँटवारी फाल्गुन महिना सम्म ७८/७९ Monday, March 14, 2022 - 16:59 PDF icon खर्चको फाँटबारी दोस्रो चौमासिक.pdf
आ.व. ७८/७९ खर्चको फाँटवारी प्रथम चौमासिक ७८/७९ Monday, November 22, 2021 - 15:48 PDF icon खर्चको फाँटबारी प्रथम चौमासिक.pdf
२०७६-७७ तेस्रो चौमासिकको आय-व्यय को विवरण ७६/७७ Sunday, July 19, 2020 - 13:11 PDF icon SuTRA__Chaumasik 3.pdf
दोस्रो चौमासिकको आय-व्यय को विवरण ७६/७७ Wednesday, March 18, 2020 - 16:15 PDF icon SuTRA__Chaumasik 2.pdf
प्रथम चौमासिकको आय-व्यय को विवरण ७६/७७ Sunday, November 24, 2019 - 14:45 PDF icon SuTRA__Chaumasik1.pdf