FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! (Invitation for E-Bids for Construction of Hardineta HP)

७९/८० 09/06/2022 - 11:08 PDF icon Notice HHP.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

७९/८० 08/23/2022 - 13:50 PDF icon Notice Medicine 79.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-12/078-79

७८/७९ 06/06/2022 - 13:55 PDF icon Samjhauta CH HT.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-11/078-79

७८/७९ 06/06/2022 - 13:54 PDF icon Samjhauta CH HP.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-10/078-79

७८/७९ 06/06/2022 - 13:54 PDF icon Samjhauta CH Digam.pdf

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-12/078-79

७८/७९ 05/28/2022 - 12:24 PDF icon आशय ठुलापोखरा.pdf

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-11/078-79

७८/७९ 05/28/2022 - 12:24 PDF icon आशय पाकुरीडाँडा.pdf

बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-10/078-79

७८/७९ 05/28/2022 - 12:23 PDF icon आशय दिगाम.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/SQ-13/078-79

७८/७९ 05/27/2022 - 20:19 PDF icon सम्झौता पार्क.pdf

बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

७८/७९ 05/10/2022 - 11:46 PDF icon Notice Hall Park Gate.pdf

Pages