FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरियाली पार्क निर्माण, छत्रकोट-५ सम्बन्धी डिभिजन वन कार्यालय, गुल्मीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

७८/७९ 03/30/2022 - 11:32 PDF icon Quotation.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/G/SQ-11/078-79

७८/७९ 03/21/2022 - 16:53 PDF icon Samjhauta Humepipe.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Invitation for E-Bids)

७८/७९ 03/07/2022 - 11:19 PDF icon Notice Kalikanagar Atmabodh.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/W/NCB-08/078-79

७८/७९ 02/25/2022 - 13:56 PDF icon samjhauta bg.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! (Invitation for E-bids)

७८/७९ 02/18/2022 - 14:43 PDF icon Kalikanagar-Hume pipe Notice.pdf, PDF icon Notice Kalikanagar Hune Pipe.pdf

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धी आशयको सूचना !!!

७८/७९ 02/17/2022 - 13:45 PDF icon Aashaya Pipalneta.pdf

सम्झौता गर्न आउनुहुन - CRM/Gul/G/SQ-09/078-79

७८/७९ 02/16/2022 - 16:55 PDF icon samjhauta medicine.pdf

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-07/078-79

७८/७९ 02/04/2022 - 13:39 PDF icon aashaya shringa.pdf

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-06/078-79

७८/७९ 02/04/2022 - 13:39 PDF icon aashaya Kharjyang.pdf

बोलपत्र स्विकृती सम्बन्धी आशयको सूचना - CRM/Gul/W/NCB-05/078-79

७८/७९ 02/04/2022 - 13:38 PDF icon aashaya budhachaur.pdf

Pages