FAQs Complain Problems

५८ औं राष्ट्रिय बाल दिवस २०७९ को अवसरमा आधारभूत तह (कक्षा ८), एस.ई.ई. र कक्षा १२ मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याई उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी र विद्यालयहरुलाई सम्मान तथा नतिजा सुधार कार्यक्रम सम्पन्न !!!