FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको शिक्षा प्रशासन प्राविधिक सहायक पदमा कार्यरत श्री रोमनाथ कंडेल ज्यू को गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा सरुवा भएकोले गाउँपालिकाद्वारा उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै आयोजना गरिएको फेरी भेटौंला कार्यक्रम !!!