FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कस्ता व्यक्तिहरुले पाउँछन्?

  • उमेरको हकमा जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष उमेर पुगेका)
  • बिधवा ,असहाय ,एकल ,दलित जेष्ठ (६० वर्ष उमेर पुगेका)
  • (दलित बालबालिका पोषण भत्ता ),पूर्ण अपाङ्ग र आंशिक अपाङ्ग