FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं. १ र २ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँपालिकाको समन्वय टोल टोलमा वितरण गर्ने गरी शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड, बलेटक्सार शाखा, गुल्मी संग सम्झौता

आर्थिक वर्ष: